Besök oss på Facebook Besök oss på Twitter
Svenska
English

Historia och forskning

Under årens lopp har omfattande forskning bedrivits vid Fotevikens Museum. Här finner du en del av det stora fakta- och utbildningsmaterial som producerats.

Foteviken Kulturcenter

Förutom Fotevikens Museum finns här Höllvikens Bygdegård, Fotevikens stugby, restaurangen Den Fede Gåsen och Skånes Hantverksinstitut samlat under begreppet Kulturcenter. Klicka här för mer information.


Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Medborgarskolan