Om Skånes praktfulla bronsålderhögar

Runt omkring i det skånska kustlandskapet finns mängder med gravhögar. Dessa har till största delen uppförts under en kort tid - kanske 2-3 generationer - under den tid vi kallar för bronsåldern. Ca 2000 gravhögar finns kvar i dag - kanske har det funnits upp emot 8-10.000.

Sven Rosborn, forskningschef på Fotevikens Museum, har under många år forskat om bland annat dessa gravhögar. Vill du höra en ca 15 minuter lång berättelse om dessa märkliga fornminnen, KLICKA HÄR.

------------------------------ Forskning vid Fotevikens Museum ------------------------
Kulturbärare
Bildknapp till våra sponsorer. I detta fall Vellinge kommuns hemsida. Bilden visar kommunvapnet.