Besök oss på Tripadvisor Besök oss på Facebook Besök oss på Instagram
Svenska
English

Att tänka på som lärare

Att tänka på som lärare

Vikingastaden är en plats som rymmer mycket historia och som kan användas som läromedel på många olika sätt. Att förbereda klassen på historien i Fotevikens Museums närområde är ett bra sätt. I närheten av Vikingastaden låg före Harald Blåtands införande av kristendomen i Danmark och Skåne ett "Vi", dvs en helig offerlund, kanske med ett hednatempel. Troligtvis har detta rivits på Haralds order. I stället har det byggts en träkyrka strax intill dagens Vikingastaden. Inne i Foteviken fanns vinterhamnen för den skånska krigsflottan, här låg också kungsgården.

På vår hemsida kommer vi successivt att lägga ut en stor mängd texter som handlar om den skånska historien och om Foteviken. Du kan använda detta material för att förbereda klassen inför besöket, du kan hitta texter under ”historia & forskning” på vår hemsida . Låt klassen få arbeta med olika frågor som har med vikingatid och Foteviken att göra.

Förhållningsregler vid besöket

På Fotevikens Museum har vi förhållningsregler som skall följas för att det ska bli en trevligare miljö för oss allihop under ert besök. Dessa är följande:

  • Man får inte vistas i den rekonstruerade vikingastaden utan pedagogen – dvs före eller efter skolprogrammet.
  • Värdesaker bör ej lämnas kvar på platserna ni lägger väskorna på – vi ansvarar ej för era värdesaker.
  • Medföljande vuxna måste delta aktivt under dagen samt ansvara för barnen.
  • Barnen får ej springa på taken eller på vallarna.
  • Om det finns djur på området ska dessa lämnas ifred.
  • Medhavd mat får ej förtäras inne på museiområdet. Det finns bänkar utanför entrén som vetter ut mot havet, dessa är avsedda för skolklasser som vill äta.

Tyvärr har det tidigare förekommit en del skadegörelser när skolklasser har besökt museet, därför vill vi poängtera att det är medföljande vuxna som ansvarar för att skadegörelser inte sker. Skulle någon elev orsaka skadegörelse i museet eller närmiljö är skolan ersättningsskyldig. Eftersom det har förekommit stölder på området vid skolbesök vill vi även poängtera att detta hädanefter kommer att anmälas.

Om reglerna inte följs så har vi rätten att avbryta besöket för hela skolklassen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Instagram
Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Medborgarskolan
Barnens Skåne
EU
Fotevikens Kulturcenter