Angående Vikingamarknaden 2020

Bästa vikingavän!

Det är en annorlunda värld i dag. Inget är sig likt och så kommer det nog tyvärr att vara en lång tid framöver.

Vi skriver 2020 - Nästan 40 år efter starten på Fotevikens historia med fynden av Foteviksskeppen 1981 och nu 25 års jubileum för Fotevikens Museum.

Vi på Foteviken har flyttat vår årliga öppning av museet och vikingastaden från Valborg den 30 april till den svenska nationaldagen den 6 juni. Men räcker detta? Nästa stora evenemang är vår vikingamarknad som i dag firar sitt 25:e år. Hur blir det med denna? Med respekt för vad som händer i världen har vi framför oss ett år med avbokade skolor och arrangemang och inga internationella museibesökare. Det är många kultur- och historiearrangörer bland våra vänner nära och fjärran som genomlider samma svårigheter.

Om Foteviken har öppet i sommaren kommer vi i första hand försöka hålla museet öppet, men utan hantverkare och utan aktiviteter. Vi blir ett traditionellt friluftsmuseum och våra fantastiska miljöer finns här för våra besökare. Vår lilla personal kommer att ta hand om butiken och så får vi räkna med de ideella krafter och volontärer som kan och vill. För besökare kommer vi dock fortfarande att ta entré för att hjälpa upp ekonomin och vi hoppas på besökarnas förståelse för detta trots minskat utbud på museet.

Vikingamarknaden

På något sätt skall vi försöka genomföra vår marknadstradition även i år – givetvis under förutsättning att vi inte bryter mot lagar och skyddsrekommendationer. Men en sak är säker – blir marknaden av kommer den att bli mycket annorlunda.

Så kommer inga internationella vikingar att kunna deltaga. De får ju troligtvis, som man kan överblicka just nu, inte resa ut från sina länder. Våra polska musiker kommer alltså inte. Något stort vikingagille kan det heller inte bli frågan om. Vi får ju vara max 50 personer och dessutom utan att trängas. Kan vi klara det utan att tumma på de för allas hälsa viktiga säkerhetskraven? Vårt vikingaområde är stort och kanske kan det gå om vi delar in det i olika tältområden? Blir det några ”vanliga” besökare? Troligen inte och i annat fall bara till ordinarie entrépris. Det mest troliga scenariot är emellertid att de som eventuellt kommer är de lokala vikingarna vilket inkluderar Fotevikens eget Byalag men ingen publik. En vikingamarknad/vikingasammankomst enbart för oss själva.

Hur blir det med ceremonin vid Hola stenar – hyllningen till de som inte längre finns med oss? Denna känns i dessa tider mer aktuell än någonsin och vi kommer därför att genomföra den oberoende av vad som händer. Om det så enbart är jag, Sussi, Sven och personalen. Kanske också Byalaget. Skall vi livesända den – med respekt för och möjligheter till alla vikingar här hemma och utomlands att på detta sätt deltaga? En värdig manifestation i dessa svåra tider.

Björn med personalen