Året som gick 2014-2017

Åren går och ännu ett är på väg. De sista åren har mycket hänt. De började med mig själv 2015.  Jag skulle enligt papperna bli pensionär detta året. Då hade vi redan de sista 5 åren planerat inför detta. Hur går vi vidare? Vem tar över? Vem mer går i pension? Givetvis hade jag inga planer på att lämna ännu men man får ju planera inför framtiden.

De närmaste 5 åren skulle så en hel del av oss bli pensionärer. Olof hade redan lämnat och så kom turen till Sven Rosborn och Karl-Fredrik Wasén som skulle lämna 2016. Och så nu 2017 gick även Bengt Fredriksson efter 25 års trogen tjänst i pension.

Men riktigt så blev det inte. Sven och jag har fortfarande projekt tillsammans och Olof, Karl-Fredrik och Bengt har gästspelat under sommarens aktivaste perioder.

2014

Under slutet av 2013 hade vi stormen SVEN som ställde till stora skador på våra vikingamiljöer, så vi hade att göra hela den kommande våren 2014 med att bli klara med vikingamiljöerna inför säsongen. Nytt blev att stugbyn och bygdegården lades ut på entreprenad detta år. Förvaltaren har även hand om skötsel av fastigheter och grönområdet kring Fotevikens Museum och Kulturcenter. Detta som en del i planen att dela upp verksamheten i mindre enheter som fler skulle kunna driva parallellt. Den gamla administrationsbygganden kom att innehålla Höllvikens Konsthall samt Skånes Hantverksinstitut där även verkstäder och smedjan ingår.
 
Direkt efter årets säsong kom Stormen och Översvämningen. Nu var det de moderna fastigheterna som fick stryk.  Hela Bygdegården, Röda huset och Bunkern översvämmades av dagvatten som inte brunnarna klarade av. Den vintern blev Bygdegården helrenoverad efter att vi i veckor hade tömt och haft avfuktare gående dygnet runt. Samma gällde både Bunkern och Röda huset med tvättstugan och duschar.

Detta höll vi på hela vintern fram till säsongstart i maj.

Dock hade vi även varit aktiva på den museala sidan. Vi hade under dessa år också utvecklat museets utbud så att vi täckte så gott som hela året med aktiviteter:

”Kul i Tre” på Fotevikens Museum
Våröppet på Fotevikens museum
Valborg och öppet hus på Fotevikens Museum
Internationella Vikingadagen
Vikingagille på Höllvikens Bygdegård
Slaget vid Foteviken
Svenska flaggans dag med bål, utställning, vikingagille
Barnens dag
Hantverksdagarna på Fotevikens Museum
Fotevikens Vikingamarknad
Barnens Vecka på Fotevikens Museum
Arkeologidagen på Fotevikens Museum
Skördefest på Fotevikens Museum
Goda Livet på Landets Mässa och Öppet Hus på
Fotevikens Museum
”Kul i Tre” på Fotevikens Museum
Spökvandring på Fotevikens Museum
Skyltsöndag i Höllviken med Fotevikens Museum

2015

Till detta års begynnelse kan vi också lägga att ännu ett EU-projekt har landat på Foteviken. Destination Viking Associations 4 åriga projekt Follow the Vikings blev godkänt. Många spännande resor och möten innebär detta. 

Open Arch,  vårt andra EU projekt, skulle vara året ut med bland annan mycket aktiviteter på hantverkssidan med Exeter University i spetsen för hantverks-utveckling. Förutom att vi utökat verksamheten till att gälla för hela året så hade vi också satsat mycket på att utveckla våra historiska miljöer och involverande av volontärer. Vi lade även här grunden till en ännu bättre förmedling i hantverk och historieberättande. 

Detta kunde vi gå vidare med när vi höll den första konferensen i EU-projektet Follow the Vikings. Konferensens tema var hur man arbetade med volontärer och här kunde vi ta lärdom av våra europeiska vänner. Hur man jobbade med kunskapsförmedling i första och tredje person var också ett tema och här hade vi IMTAL (The International Museum Theatre Alliance) specialister med.

Som vanligt höll vi vår Vikingamarknad med allt fler besökare och nya publikrekord.

2016

Detta året påverkades Sverige av den stora flyktingströmmen i Europa. Att ordna boende var ett stort problem och när Vellinge kommun bad om hjälp så ställde givetvis vi upp. Första kullen var ungdomar som skulle både ha tak över huvudet och mat i magen. Det blev ett uppdrag för de nya kockarna som skulle ta över bygdegården och restaurangverksamheten vid museet.

Med nya kockar på plats som skulle utveckla museets restaurang Den Fede Gåsen så blev det en självklar utveckling att fortsätta satsa på alla våra moderna fastigheter. Bygdegården och gamla administrationsbyggnaden var avklarade och där hade dessutom Frösunda med projekt Annorlunda flyttat in sin dagverksamhet och samverkade med Skånes Hantverksinstituts aktiviteter.

Så nu blev det full fart och vi renoverade alla stugorna som hade behov av en kraftig ansiktslyftning.  Alla stugorna fick nya kök.  Det gamla vandrarhemmet byggdes om till tre nya lägenheter och SVEGs aktivitetslokal blev till två lägenheter. All blev klart tidigt inför säsongen. Dock hade inte flyktingströmmarna sinat och genom avtal hyrde så kommunen samtliga stugor i stugbyn under två år frammåt.

Fördelen med detta var att nu kunde vi koncentrera fullt på den museiala verksamheten. Bygdegården hade sina aktiviteter kopplat till mat och arrangemang och Den Fede Gåsen tog hand om restaurang och butiksverksamheten. Intäkterna från besökarna till museet gick givetvis oavkortat till museet.

Vårt fokus var nu besökarna. Genom samverkan med Medborgarskolan kunde vårt hantverksprogram utvecklas. Vi jobbade med utbildningsmaterial till volontärer och alla ungdomar som skulle komma och medverka i miljöerna under sommaren.  Vi tog fram nytt informationsmaterial till besökarna där vi förklarade varför vi inte har skyltar i miljöerna, eller att alla vikingar kanske inte var utbildade arkeologer, historiker eller hantverksspecialister utan också människor med intresse för vikingalivet och att lära av detta. Historieberättande och levandegörande blev också prioriterade koncept.

En vikig del var också ny personal som skulle ersätta de pensionärer som ville vara pensionärer och inte vikingar mer än kortare stunder och veckor under sommaren. Bra tillslutning från praktiserande studenter från arkeologen i Lund blev flera sommarvikarier denna sommar och Sofie blev kvar på heltid.

2017

Tiden bara tickar iväg och när vi så hamnar i 2017 gick vi mot ett rekordår. I år gäller det - vi skall passera 50 000 besökare under säsongen.

Tyvärr innebar även årets start slutet för Arrangemangsbolagets verksamhet. Trots fantastiska kockar och god mat så blev lunchrestaurang-satsningen, som sett så lovande ut våren 2016, ett misslyckande.  Säsongen höll fint med god mat till besökarna men när sedan hösten kom svek besökarna och dessutom klarade man inte av att utveckla arrangemangskonceptets lönsamhet. Under 2017 återtog museet direkt ansvar för butik och restaurang.

Bygdegården drevs vidare av Höllvikens Bygdegård i egen regi.

Många nya medarbetare kom till denna sommar. Från när och fjärran, främst hantverkare. Volontärer var det också ett fantastiskt uppsving för.

Nu hade vi även ett modernt hantverkar-boende samt ett volontärhus där dessa bekvämt kunde övernatta även om de ibland smög upp och övernattade i de fantastiska vikingahusen.

Ett nytt koncept för återkommande familjer detta år är Vikingaklubben Blåtand. Här kan barnen gå på jakt och lära sig hantverk och vikingakonster. För varje genomförd aktivitet erhåller man en pärla, och för pärlorna får man märke som visar ens utveckling och färdigheter, från träl upp till vikingahövding.

Denna sommar har vi haft en fantastisk säsong. Under Vikingamarknaden regnade lördagen bort men fler personer kom på söndagen istället.

Sommaren har också gått i filmens tecken.  Ett tiotal filmteam från hela världen har gästat oss. Vikingaliv – det nya vikingamuseet i Stockholm - har varit här och nästan alla berättelserna har bilder från Foteviken och SVEGs byalag.  Follow the Vikings roadshow spelade också in i de levande vikingamiljöerna med undertecknad som guden Tor. I skrivande stund har Bosse Kindberg producerat två avsnitt om Östersjöfinnarna.

Micke Agaton som redan 1993 gjort två entimmars filmer om vikingar där mycket utspelades i Foteviken har nu gjort 3 timmar om Vikingatid för SVT.

Sven Rosborn har kommit ut med två spännande böcker.

Då uppemot 90% av våra besökare är internationella gäster så kan vi glädjas åt att våra lokala satsningar på familjer gett mycket bra resultat. Närmare 1000 barn besökte oss under Barnens vecka, mätt med utdelning av 1000 glassar.

Nytt på museet är att Lukasz Szczepański tar över verksamhetsansvaret för kunskapsförmedlingen i de vikingatida miljöerna, samt att Rrahman Shala ansvarar för fastigheternas omhändertagande. Butik, boking med mera sköts av Therese Assarsson med stöd av Sussi.

En annan viktig nyhet är också att jag sedan den 1 nov 2017 inte längre är chef för museet. Nu är det Ameli Rosenqvist som har kommandot över hela gänget. Själv sitter jag kvar i såväl föreningen SVEG som Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling som styrelseordförande. Jag har heller inte abdikerat så jag behåller min titel. De moderna fastigheterna hanterar jag även fortsättningsvis, men hoppas även här på en utveckling under 2018.

Till sommaren blir  det väl extra mycket ståhej. Som Vanligt fyller jag år under marknaden, nu för den för den 25 gången. Denna gång blir jag 70. Så det är dags för mig att ta det lite mer piano.

 
God jul och Gott nytt år önskar
Björn, Ameli och personalen