Tillbakablick

av initiativtagaren och grundaren
Björn M Buttler Jakobsen
1981-2022

   

Att vara nyfiken kan ge resultat - som kan vara ett mål i livet. Så när jag nu på ålderns höst skall lämna över Verksamheten och Fotevikens roder till nästa generation kan det var i sin ordning att blicka bakåt.

   

   

Året var 1981

Detta året föddes min son Oscar och jag var då i full sving med AV-projekt och filmproduktion.

En av kunderna var Malmö museer, främst då Tekniska museet och Sjöfartsmuseet. Det gällde utställningarna med stridsflyget Viggen, Bulltofta flygfält och färjan Malmöhus som med teknik, film och bilder skulle visualisera dessa händelser och objekt.

Mitt i allt detta gick snacket i korridorerna om fynden av vikingaskeppen i Foteviken året innan. Man planlade en undersökning redan denna vår. Givetsvis var det viktig att dokumentera denna spännande utgrävning med film.

Detta blev grunden till mitt utökade intresse för marinarkeologi, skeppsvrak, vikingatid med historia och till den nu 40-åriga historia som jag nu ska lämna över genom den donation som jag gör till den nybildade Stiftelsen Fotevikens museum.

  

Mina rötter

Själv borde jag vara ganska nöjd när jag ser tillbaka. Jag har haft ett spännande och omväxlande liv. Ser jag runt mig så har min fru Sussi varit en viktig stöttepelare och hon har varit mycket delaktig i Fotevikens utveckling.

Mina rötter i min mors hantverk med textil och vävning och min fars visioner och uppfinningsverksamhet inom förpackningsindustrin med PET-flaskans uppfinning som kanske hans största höjdpunkt i sin karriär.

Syrran som i alla år tillhört marktrupperna och backat upp alla mina upptåg. Också mycket betydelsefull med sitt driv med att utveckla sin yrkesverksamhet och givetvis svågern Birger – historieadjunkten som haft en så stor betydelse i vad vi åstadkommit och till var vi står i dag.  Min son och hans två kusiner har under hela sin uppväxt varit mycket involverade i våra projekt.

Fynden av Foteviksskeppen för 41 år sedan, som blev begynnelsen på en resa från filmens värld till marinarkeologins och den historiska förmedlingens värld, har haft en stor betydelse i mitt liv. Att min son Oscar har följt verksamheten och arbetat på museet, involverat sig, varit med på havet, byggt och haft ett stort intresse för hantverk och vikingalivet parallellt med sin yrkesverksamhet i dagens IT-värld och AI-utveckling, har också haft betydelse.

Både han och hans kusin Sandra var mycket involverade i såväl ledningen som utvecklingen och driften av Koggmuseet i Malmö, som baserade sig inte minst på fyndet av skanörskoggen vid Skanörs strand. Koggmuseet var ett 10-årigt uppdrag från Malmö kommun i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Så till våra barnbarn som leds in i en parallell värld med vikingar, kung Björn, museum , prinsessor i en living history värld och samtidig förverkligar sig själva med levandegörande och hantverk.
Nu står de redo att ta plats i föreningarnas styrelser och medverka i museibutikens dagliga arbete under sommarsäsongen.

Alltsedan starten har min familj medverkat , nu i flera generationer, på olika sätt och i olika projektformer medverkat som frivilliga och/eller anställda. Många är även alla de andra personerna I min vänkrets som  på olika sätt i sitt liv medverkat och lagt tid, kunskap och kärlek i detta  tidsprojekt. Många av dessa har tillbringat mer än 20 år av sitt liv i Foteviken. Idag pensionärer men trots det fortfarande aktiva som frivilliga i Foteviken och  utgör fortfarande ett mycket viktigt tillskott till upplevelsen och förmedlingen i vikingastaden.

  

The Story

Slaget vid Foteviken. Var stod det? Var fanns marknadsplatsen på Hammarsnäs? Var fanns kyrkan och gravfälten? Frågorna hopade sig och krävde djupdykning för kunskap. Resultatet framöver blev resor i Skandinavien för att se och lära mer om skeppsbygge och vikingatid. Fornlämningar och kända historisk platser besöktes. Detta förtog min och Syrrans familjer ett  antal somrar med husvagnar på släp.  Givetvis dokumenterade vi detta med bild, text och film.  

Ett par år senare så hade Birger och jag producerat ett antal spännande filmer om skepp och vikingatid. Som en parallell händelse skulle PU Hörberg, konservator som tog hand om Fotevikens skeppsfynd, hålla föredrag på Falsterbo Museum. I mötet efter föredraget talades det om att det fanns behov av en flotte för att vidare undersöka skeppsfynd som Knösen och Tegelvraket.

Jag samlade de frivilliga från undersökningen av Foteviksskeppen - och så var vi igång. Vi byggde flotte och dykbåtar. Vi samlade utrustning från sponsorer och marinen och kustbevakningen. Vi blev allt flera vid vår camp vid båtuppläggningsplatsen vid Falsterbokanalen. Vi bildade föreningen SVEG , Scandinavian Viking Explorer Group. Vi sökte efter vrak kring  hela Falsterbohalvön. Det blev en film om Falsterbobåtens tillstånd och möte med kommunen om medel till underhåll.

Då kom idén om ett maritimt museum fram för första gången och jag fick uppdraget att hitta plats för detta. SVEGs verksamhet tog mer och mer av min tid och jag gick över till filmproduktion i egen regi.

Det blev dåliga tider och med ett telefonsamtal från kommunen och Arbetsförmedlingen blev vår nu mer utvecklade Camp basen för kommunens största Arbetslöshetsprojekt. 

Så blev vi med mark, 70000kvm, att utveckla mina visioner och tankar omett maritimt center.

Vad vi redan hunnit med nu var att väcka den arkeologiska världen för behovet av mainarkeologisk kompetens i Sverige. Samling i Falsterbo med hela den tunga kretsen av experter i ämnet från hela Sverige tillsammans med Svenska sportdykarförbundet. Det blev ett ja till ett tryckt och videobaserat utbildningsmaterial.

I samma veva skulle Malmö museer göra en vikingautställning i Florens. Min gamle skolkamrat, då chef på Stadsmuseet i Malmö, var ansvarig . Vårt uppdrag var en multimedia- produktion om vikingatiden. Så blev det ännu ett uppdrag för radarparet Björn och Birger Bilderna kom från platserna vi besökt och bildspelsproduktionen blev liksom hela utställningen en succé.

Samtidigt som det var det dags att flytta till den nya marken var vi mitt uppe i produktionen av det marinarkeologiska arbetet. Vårt team i arbetsmarknadsmarkadsåtgärder växte från 10 till 50 och som värst lite längre fram i tiden till 132 st. Dykgänget, vårt arbetsgäng av tekniker, skribenter, arkeologer, fotografer etc mfl hade rest Sverige runt för att inventera, fotografera och under och övervattenfilma under min ledning. Sven Rosborn, min kamrat från Malmö museer, hade sagt upp sig just innan han gjort 25 års tjänst där i Malmö och jag var inte sen att knyta honom till oss.

Vilken tid! Ideer, dagligt arbete, sponsorer med bodar, material, utrustning! Vi byggde, rustade upp, flyttade hus, lärde om timmer, textil, läder och keramik. Kunskapen fick vi från frivilliga tillresande och projektanställda, främst danska, som la grunden till hantverkskunskaperna som än i dag finns.

Vi byggde kontor, verksamhetslokaler, smedja, snickeri, hallar för pedagogisk verksamhet, bygdegård, restaurant och mötesplats. Vi byggde vikingaskepp, hus, miljöer, inredningar. Ja, en hel vikingastad.

  

Nästa generation

Tiden har gått och nu sitter jag här 40 år senare sedan starter och nästa 25 år sedan vi reste den första planka till den fantasiska vikingamiljön som idag utgör Fotevikens museum med kringverksamhet.

Många spännande minne, och resultat.  Synbart är också uppmuntran från omgivningen, med

  • 1993 Vellinge kommuns kulturpris,  
  • 1993 Liontassen från Lions,  
  • 2008 Hederspris och eldskälspris från Svensk Kulturarv  
  • 2008 Mottagare av Scandinavian Travel Awards pris till Fotevikens Museum, utdelat på de förenade nordiska ländernas ambassad i Berlin,  
  • 2016 Lonely planet  rankning av en av 500 platser man måste besöka innan man dör. 
     

Alla fantastiska reportage, tidningsnoteringar och alla de filmbolag som använt Foteviken miljöer i filmer om Viking runt om i hela världen.

  

Slutar det här?

Nej, det är början på nästa epok. Vikingastaden som vi skapat, all experimentell arkeologi och forskning vi bedrivit, utfört och  testat hypoteser, byggt för framtiden för att fortsätta testa teorier och göra experiment, står där idag .

Det är så dags att lämna över till en ny generation. Även om det tagit sin tid att få  rätt lösning på plats så är så dags för nästa generation att ta över.

Genom min donation av Vikingastaden och Museibyggnaderna hoppas jag att mina och våra idéer ska fortleva, insatser och arbete som inte bara gällt Foteviken utan genom alla projekt runt om i Europa skapat en plattform för förmedling och vetenskapliga studier av vår tidigare historia.

Nu kan jag dessutom fullt ut ägna mig åt hantverk, idéer, kamratskap för träffar och nöje.

   

   

  

Stiftelsen Fotevikens Museum
2022

Med ny organisation krävs också ny begrepp och rutiner.

Genom donation har Björn M Buttler till Stiftelsen Fotevikens Museum lämnat över begreppet Fotevikens museum med vikingamiljöerna, inredningar och vikinga-utrustning samt bibliotek. Även inkluderat är Fotevikens museums entrébyggnad med utställning, butik och kontorslokaler.

Stiftelsen Fotevikens museum  äger och förvaltar anläggningen.  Stiftelsen drivs genom en styrelse som leds av Christian Enehov.

Fotevikens museum består av entréhus med butik, restaurang, utställningslokaler, förråd. Hit hör också administrationsbyggnaden med klädförråd, verkstad, sy- och läder-atelje.

Hit hör också de historiska husen och miljöerna samt båtar och historisk utrustning. Administrationsdelen består av kontor för administration och ekonomi, bibliotek och museets arkiv.

Mediaavdelning med film/foto/video, layout, hemsideproduktion samt datasupport ägs av Idevision AB i utav Museet utlånade lokaler .

Stiftelsen Fotevikens Museums styrelse  tillsätter ordförande samt styrelse i Nordiska organisationen för kulturell förmedling (NOK). NOK  driver den dagliga verksamheten, underhåller samt utvecklar och driver Fotevikens museum med arrangemangs- och besöksverksamhet. 

Historisk Mat och Event driver den museala restaurangverksamheten i entrébutiken. I Höllvikens Bygdegårds lokaler drivs Smokey music hall, Smokey BBQ, Smokey Vinbar plus samlingslokal för evenemang, musikträning, utställning etc.

   

  

Fotevikens Kulturcenter

Som support till denna verksamhet finns föreningen SVEG som driver den experimentella verksamheten,  marinarkeologisk forskning och undersökning, levandegörande av miljöerna med improvisationsteater.   SVEG nyttjar moderna lokaler som smedja, snickeri, volontärhus samt nyttjande av verkstäder, lokaler och utrustning på bakgården. Historisk verkstad svarar även föreningen för. På individuell nivå styrd av Rådet disponerar sköter och underhåller man de historiska miljöerna.

I Fotevikens Kulturcenter ingår även musikföreningen Vinyl samt Skånes Hantverksinstitut.

Fotevikens Byalag som med ideella resurser medverkar i miljöerna och event. Man ansvar för sina tomter och tomtområdet samt marknadsplatsen bodar.