Bakgrunden till Fotevikens Museums Logotype

I mitten av 80-talet när föreningen SVEG skulle bildas sökte vi en lämplig logotype för organisationen. Vi fann då Tullstorpsstenen. Ursprungstexten på stenen är översatt till:  Kleppir/Glippir ok Ása reistu kuml þessi eptir Ulf. Vilket på nutidssvenska betyder: Klibbe och Åsa reste dessa (detta) kummel efter Ulf.
Vi fick hjälp att ändra runtexten av en runolog, texten lyder nu: "Björn vikingarna sökte med Birger och Jacki vännerna sina".

När vi på 90-talet bildade Fotevikens Museum var det naturligt att utveckla Tullstorpsstenens stora odjur. vi spegelvände, vred huvudet och adderade korset och fick då denna logotype. Med utgångsläge från Björns ideér har många personer som medverkat i museets verksamhet bidragit insatser i denna process, från starten bland annat Yvonne Nelson och senare Danny Bengtsson.

Logotypen fick fler och fler varianter över åren så 2013 stramade vi upp den till det nuvarande utseendet. I vikingabyn går vakterna omkring med en sköld som har en bild med odjuret på röd botten, det kändes naturligt att överföra detta till logotypen.

Många människor vet inte vad Fotevikens Museum har för inriktning därför har vi tagit fram en variant som mest används vid marknadsföringen av museet, där har vi adderat FOTEVIKEN VIKING MUSEUM, som då även fungerar internationellt och kommunicerar klart och tydligt att verksamheten är ett Vikingamuseum.