Händelser 2001

Rundvandring i Fotevikens Vikingareservat

Vikingareservatet vid Foteviken är unikt. Här håller forskare, museimän och vikingar på med att föra upp ett tättbebyggt samhälle från perioden sen vikingatid - tidig medeltid. Avsikten är att i full skala visa hur ett sådant samhälle kan ha sett ut, både vad gäller byggnader, människor och föremål.

Klicka på siffrorna nedan för att göra en rundvandring i Vikingareservatet sommaren 2001. I dag finns en mindre Vikingastad uppbyggd på platsen.

  1. Stranden - Vikingareservatet har 70.000 kvm strandmark till sitt förfogande. Den skånska sandkusten är emellertid långgrund vilket gör det svårt för djupgående skepp att komma nära stranden.
  2. Vikingamarknaden - Den årliga vikingamarknaden drar alltid stor publik. Här ses åskådarna runt försvarsvallen under vikingastormningen av Foteviken.
  3. Invigningen av Tinghöll - Tinghöll invigdes 28 juni 2001 under högtidliga former av samlade vikingaledare från 22 länder. Här sker sköldöverlämningsceremonien.
  4. Engelsk vikingatrupp - Vikingareservatet är byggt som en fristat för alla vikingar från hela världen. Varje sommar kommer många gäster, både från när och fjärran. I augusti 2001 en vikingagrupp från England som stannade en dryg vecka.
  5. Träningsläger för vikingafighters - Varje år runt den 10 juni hölls i början av Vikingareservatets historia ett internationellt träningsläger för vikingafighters på Foteviken. På lördagkvällen utspelas också "Slaget vid Foteviken" till minne av det stora slag som stod på denna plats den 4 juni 1134.
  6. Utsikt över Vikingamarknaden - Till denna marknadsvecka kom i juni 2001 inte mindre än 618 vikingar från 22 länder. Vikingareservatet ställde upp med all tänkbar hjälp och stämningen var mycket hög. Detta var den sjätte vikingamarknaden på Foteviken.