Händelser 2002

Foteviken i slutet av februari 2002. Några riktigt kalla och stormiga vinterdygn har dragit fram över Foteviken. Husen är emellertid välbyggda i gammal teknik och står emot t.o.m. orkanstötar. Trots kylan har vi haft besök av utifrån kommande vikingar som hjälpt oss i Reservatet och på museet. Bl.a. är förberedelserna för det stora vikingabröllopet i sommar igång och vänner från Tyskland har med anledning av detta vistats hos oss i flera dagar. Kanske kommer den tyska vikingagruppen redan i sommar att börja uppföra ett eget vikingahus på Foteviken.
Arbetet med nya hus pågår för fullt nere på museiområdet. Museiledningen arbetar också frenetiskt med de två nya, stora EU-projekten "Destination Viking Europa" och bronsåldersprojektet "norBAR". Kung Björn har med anledning av detta varit i bl.a. Tallin och Norge för möten med representanter för ett stort antal internationella vikinga- och intressegrupper.

Bilden till höger visar representanter från Finland, Estland, Danmark, Norge och Sverige på koordineringsmöte i Foteviken den 4-5 mars inför inlämnande av projektansökning till EU.

Foteviken i slutet av mars 2002. Våren och flyttfåglarna har kommit till Vikingariket vid Höllviken och Öresund. Ornitologer från hela Europa riktar nu in kikarna mot fågelsträcken över vikingabyn.
Nu pågår för fullt uppsättning av alla de vikingahus och inredningsdetaljer som det arbetats med under vintern nere i museets verkstäder. Snart kommer skolorna och då ska vikingareservatet vara fullt funktionsdugligt för ännu ett spännande vikingaår. Intresset är stort. Nästan all tillgänglig skoltid på våren är i det närmaste fullbokad.
Snart kommer också alla besökare. Till nästa vår står sex nya, moderna stugor färdiga med fyra bäddar i varje. Vi ska ha upp stommarna innan hösten. Hinner vi?Självklart; även om husen ännu inte är satta på de uttlagda grundpelarna. Till hösten kommer vårt helt nybyggda restaurangkök att stå klart. Krog Viking har blivit en succé. Researrangörer och företag som vill uppleva vikingatid bokar in sig i allt större antal.


De nya stugorna vid stranden till Höllviken står klara

Så var det ju det här med EU! Under mars månad har kolleger från länderna kring Östersjön och Nordsjön haft intensiva och långa möten på Fotevikens museum för att sammanställa alla handlingar till det kommande treåriga projektet "Destination Viking Baltic sea". Projektet har totalt 15 deltagarorganisationer från Ryssland, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Den 28 mars var det slutdatum då ansökningshandlingen fanns på EU:s kontor i Rostock.

Foteviken i slutet av maj 2002. Sommaren har kommit. Lagmannen håller på att stenlägga sin gårdsplan framför lagmanshuset. Turister och besökare har börjat strömma till och han blir ständigt avbruten av nyfikna frågor. Blir det för många hamnar besökarna i Vikingareservatets nya straffredskap, dvs i fotstocken eller blir fastkedjad i skampålen.

Skolorna har sin stora säsong på Foteviken under april till mitten av juni. I år har vi haft så många att det varit svårt att boka plats. Många har passat på att ha sin lägerskola här med en spännande övernattning, antingen i vikingahusen eller i vandrarhemmet.

De sex nya, moderna stugorna står nu delvis uppsatta med sina stommar invid Höllvikens strand. Än dröjer det dock till nästa vår innan de kan tas i bruk. Uppe i entrébutiken börjar snart den stora ruschen. Årets glassnyheter har redan provsmakats och funnit nåd även för vikingar.

Redan har gästande vikingar dykt upp och lånat både hus och tält i Vikingareservatet. En engelsk och en polsk viking kommer att arbeta med keramikhuset och bygga en autentisk keramikugn för att i sommar tillverka tidstypisk vikingakeramik i större mängder.

Kort sagt ... vikingasommaren 2002 har kommit till Foteviken!

Några av stommarna till de nya stugorna vid stranden till Höllviken står klara. Men de är tomma invändigt.

Foteviken i slutet av augusti 2002. Den otroligt varma och regnfattiga sommaren lider mot sitt slut. Fortfarande anländer dock turister till Vikingareservatet. Sommaren har varit den hittills mest publikattraktiva sedan starten 1997. Även både stora och små vikingagrupper från hela Europa har kommit och stannat några dagar eller veckor. Foteviken har blivit en naturlig mötesplats för inhemska och internationella vikingar. Vikingabröllop och borgerliga bröllop är heller inte ovanliga i Vikingareservatet.
TV har under sommaren använt sig av Vikingreservatet. Detta kommer säkert att bli allt vanligare ju fler hus som förs upp. Två nya byggnader till Per Jarls gård är under uppförande, dvs lagerhuset och det stora kokhuset. I lagmanshuset har den öppna härden kombinerad med silversmideblästen testats. Problemet med hur att styra och "tämja" röken har ju länge upptagit forskarnas intresse på Foteviken.
Människor med olika intresse har börjat söka sig till Vikingareservatet. Så finner t.ex. konstnärer här intressanta motiv. På ett av fotografierna ovan ses en av dessa, konstnär Mårten Hultenberg, vid staffliet