Besök oss på Tripadvisor Besök oss på Facebook Besök oss på Instagram
Svenska
English

Våra utställningar

__________________

I anslutning till entrébyggnaden finns utställningarna 

”Vikingarnas liv på Fotevikens Museum” och "Järn - från myrmalm till föremål"

Öppet när Museet är öppet. Entré.

__________________

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Instagram
Föreningen SVEG
Friluftsmuseerna
Vellinge kommun
EXARC
Follow the Vikings
IMTAL
Destination Viking
Skånes Hantverksinstitut
Medborgarskolan
Barnens Skåne
EU
Fotevikens Kulturcenter