Besök eller bo i vikingastaden

Som gästande viking i Fotevikens Vikingastaden ska du alltid känna dig mycket välkommen.
Vi kräver dock att du tagit del av våra regler, både de i Kvalitetssäkringen och de i Regelhandboken nedan. Här finns de enkla normer som gör att din vistelse på Foteviken ska bli så trevlig som möjligt tillsammans med andra vikingar från hela världen.

(För att kunna bo/leva inne i vår vikingastad måste du vara registrerad reenactor (viking) och inneha grundläggande kunskaper hur det var att leva under dessa förhållanden, detta kan vi inte erbjuda stora allmännheten av olika säkerhetsskäl.)

Regelboken för Foteviken

Hör Fotevikens lagmans visdomsord:
"De gäster som inte håller Fotevikens regler kan bli dömda på vikingatinget till vanära och förvisning från Foteviken."

Alkohol och droger

All användning av droger i området är TOTALT FÖRBJUDET. Rökning är absolut förbjudet både i hus såväl som utanför hus med undantag av några anvisade, begränsade platser. Alkohol får nyttjas på ett respektabelt sätt. Respektera bestämmelsen att personal vid Foteviken ej får använda alkohol under arbetstid. Det är alltid trevligt att bli bjuden men på rätt tidpunkt. Drycker intages ur horn eller bägare och ej med ölburk/ölflaska eller spritflaska i handen. Området är öppet för allmänheten dygnet runt under hela året och vi skall inte ge vikingarna dåligt rykte.

Barn

Barn fanns även på vikingatiden. Givetvis ser vi gärna att ni har framtidens generation med er till Vikingastaden. Ni kan dock inte använda moderna barnvagnar i Vikingastaden.

Bilar

Parkering enbart på museets parkeringsplats. Gäller även släp. Bilar får införas i Vikingastaden enbart för skyndsam av- och pålastning och endast på befintliga vägar. Tillträde dock endast mellan 06.00-10.00 eller 16.00-22.00. I Vikingastaden får inga bilar framföras utanför vägarna  när markerna är våta och risk att skada miljöerna föreligger. Vid specialarrangemang kan andra tider gälla.

Bokning och registrering

Alla enskilda eller gruppers vistelse i Vikingastaden Foteviken måste anmälas i förväg till Fotevikens Museum. Vid ankomst sker anmälan och registrering i reception/kansli. Alla personers namn och adress lämnas. Om ni har e-mailadress kommer ni därigenom också automatiskt med på Fotevikens informationslista.

Boendeformer

På Foteviken kan du som viking bo på olika sätt:

 • I eget vikingatält i Vikingarstaden utan kostnad.
 • I vikingahus utan kostnad. Denna boendeform kan endast erbjudas i undantagsfall eftersom husen i första hand används av museet.
 • I egna medhavda, moderna plasttält utan kostnad. Dessa tält uppsätts på anvisad plats utanför Vikingastaden.
 • I husvagn eller husbil utan kostnad på angiven plats på parkeringen utanför Vikingastaden.
 • I volontärhuset utan kostnad

Bo på Foteviken

Alla registrerade vikingar och vikingagrupper har fritt tillträde till vikingastaden för att gratis leva och bo där.
Egna, godkända vikingatält får uppsättas. I mån av plats kan man också i undantagsfall få bo i något av vikingahusen.

För boende i vikingahusen gäller att man medverkar som volontär. En gästande volontärviking blir personligt ansvarig för huset. Vid avresa är det denna person som lämnar av huset till personalen i butiken, vilken godkänner iordningställandet. Av säkerhetsskäl får man ej låsa dörrar inifrån. Dagligen ska man se till att golv och ytor är rensopade och avvaskade, detta för allas trevnad. Ingen rökning inomhus eller på hela området. Eld och ljus får ej brinna om man lämnar husen ens om det endast är för kortare tid.

För boende med eget vikingatält gäller att tältplats, tält, eldstad och området runt tältet skall hållas i ordning och ny ved bäras fram till nästa boende.

Brandberedskap

Det är vars och ens skyldighet att orientera sig var brandsläckare och brandbekämpningsutrustning finns. Vid övernattning i hus ska det finnas en brandsläckare i huset. Samtliga dörrar ska också vara olåsta under natten.

Djuren

Djuren ingår som en naturlig del i Vikingastaden. Utan speciellt tillstånd får ingen vistas i djurens hägn, ej heller släppa ut djuren. Givetvis får inga djur skadas. Matning ombesörjs enbart av museets personal. Undantag är dock hönsen som får matas av alla. Respektera hönor som ligger på ägg. Ta inga ägg eftersom dessa troligtvis ej är ätbara.

Eld/ljus

Inga eldar/eldstäder eller ljus och lyktor får lämnas utan uppsikt. Om man tänder eld i rökugn eller dylikt ska eldvakt utses vilket även gäller nattetid. Inga eldstäder får uppföras utan godkännande av museets personal. Ta alltid hänsyn till vinden innan ni tänder eldar. Hus och tält är lättantändliga.

Kök

Vid modern matlagning finns enkelt kök och matplats i "skolhuset". Här kan du använda spis, mikrovågsugn och kyl. Dessa står fritt till gästande vikingars förfogande. För allas trevnad - städa efter dig.

Mottagning av gäster

Gästande viking som tar emot egna besökare hämtar och lämnar alltid dessa i museets reception. Meddela alltid receptionen när du väntar något besök.

Polis/brandkår/läkare

Ni når alltid dessa genom telefonnummer 112 under alla tider på dygnet.

Religion

Vi lever i Vikingastaden i en historisk brytningstid. Runt år 1100 hade kristendomen kommit men vissa tillbad säkert fortfarande andra gudar. Innanför vallen till Vikingastaden gäller kristendomen, utanför finns en offerlund för asatroende. Respekt för alla religioner krävs av alla gästande vikingar. I offerlunden får alla som så önskar offra. Blodsoffer är absolut förbjudet. Inga offergåvor får stjälas från platsen. Korset och området för den framtida kyrkan är också en helig plats som ska respekteras. Dessa platser ingår i museets verksamhet och skadegörelse eller åverkan på dessa kan förutom bannlysning på ting även få rättsliga följder. Det är vars och ens skyldighet att se till att vi alla hjälps åt att respektera detta.

Skepp & Båtar

Skepp och båtar som ligger vid stranden får ej användas eller på annat sätt hanteras utan att ansvarig för respektive båt godkänt detta. Om ni vill använda båt måste tillstånd alltid ges. Fråga i entréhusets butik och reception.

Städning

Som gäst i Vikingareservatet är det er skyldighet att se till att området där ni vistas är städat före kl.10.00. Detta gäller också för er närmiljö och även de lokaler som ni gemensamt nyttjat, såsom toaletter, duschar och gemensamhetskök.

Dagtid ska det ej finnas moderna, synliga föremål i husen. Sovsäckar, väskor och ryggsäckar läggs i förvaringsfack i husen eller ej synligt på loften. Vikingatält ska vara stängda om man inte har stoppat undan sina moderna tillhörigheter. När ni flyttar ska kylar tömmas, rum och pentry avstädas vått, först därefter återlämnas nyckeln. Städutrustning finns på plats.

Kasta sopor i container. Toalett och dusch finns i "Röda huset". Efter duschning rengörs och spolas golvet. Vid avresa ska kylar tömmas och rum och pentry avstädas vått, därefter återlämnas nyckeln. Städutrustning finns på plats. Varmt vatten hämtas i "Röda huset".

Tillträde till området

Gästande vikingar får fritt vistas i Vikingastaden Ni får endast vistas i personalutrymmen och övriga "bakre museiutrymmen" tillsammans med behörig personal. Naturen en kilometer norr om Vikingastaden, ute på Lilla Hammars näs, är naturvårdsområde och får ej beträdas under häckningstider.

Toaletter/Hygien

Innanför vallen råder totalförbud mot att nyttja naturen som toalett. Använd befintlig toalett i "Röda huset". Viking som ej lämnar offentlig toalett i samma skick som före besöket avvisas på livstid från Vikingastaden. Även duschar för gästande vikingar finns i Röda huset. OBS utnyttja inte toaletten vid museibutiken. Denna är endast till för besökande publik.

Ved

Ved huggs och hämtas på angiven plats. Yxor finns i husen. Se alltid till att ny torr ved finns klart till nästa grupp innan ni avreser.

Vem är viking?

Som viking betraktar vi dig som tillhör seriös vikingagrupp eller om du som enskild uppträder enligt följande normer:

 • accepterar och rättar dig efter Fotevikens lag
 • är klädd i tidsenlig vikingaklädsel
 • ej har solglasögon, moderna smycken eller klockor på dig
 • damer utan eller med neutralt smink
 • ej har färgglada skor eller gymnastikskor
 • ej har plastpåsar, cigaretter eller flaskor/burkar i händerna när du går omkring i vikingareservatet
 • inte har mobiltelefon igång

Öppettider

Fotevikens Vikingastad är öppet för gästande vikingar året runt.

Adresser/telefonnummer

 • Therese Assarsson (museum administration)040-330 809
 • Apoteket Snäckan: Finns på Falsterbovägen 68 i Höllviken och håller öppet måndag-fredag kl 9-18, lördag kl 9.30-13.00.
 • Läkare: Näsets läkargrupp på Falsterbovägen 79 B har telefon: 040-456 891.
 • Livsmedelsaffärer:
  ICA-Toppen på Toppengallerian, Kungstorpsvägen 8 i Höllviken vid rondellen till Vikingareservatet. Telefon: 040-453 915.
  - Coop på Falsterbovägen 68 i Höllviken. Telefon: 040-450 394.