Livet på Ellstorp

Detta är kanske början till en liten bild- och textdatabas med material från personer som upplevt bostadsområdet Ellstorp i Malmö. Har ni material, kontakta Sven Rosborn i Malmö, via e-mal eller tel: 070 78 70 600. Jag kan lätt fixa inscanning av bilder. Det vore roligt om ni också sätter lite liv till bilderna med texter som berättar om och kring det hela.

En utförlig beskrivning om Ellstorp finner du på:
http://www.ellstorp.com/index.htm

Bildknappen Fram
Gammalt fotografi. Bildtexten under bilden.

Fotografiet ovan är taget från gamla vattentornet på Kirseberget. Fotografen har riktat kameran in mot Värnhemstorget. Till höger ses Lundavägen. I bakgrunden sticker S:t Pauli kyrka upp i det område som sedermera ska bli Rörsjöstaden. I förgrunden ses grustag i den höga Kirsebergskullens södra sluttning.

Vid Lundavägen märks en samling av små hus hitom den första möllan. Dessa hus låg där vi i dag har korsningen till motorvägspåfarten. Värnhemstorget ligger vid den andra möllan. Direkt till vänster om denna mölla ses den äldsta byggnaden i Rörsjöskolan. Tyvärr är denna numera riven. Den stora huvudbyggnaden, uppförd 1899, saknas på bilden.

Sallerupsvägen med sin trädallé ses till vänster i bilden. Strax utanför bildens vänstra sida ligger det område som senare skulle bli Ellstorp. Tyvärr har detta inte fångat fotografens intresse. Man kan inte begära allt.

Fotografiet bör vara taget ca 1880.

 

Den 7 februari 2003 ordnades en nostalgiträff för de som växt upp på i bostadsrättsföre-
ningen Magne i Ellstorp under 1940-1950-talen. Det var 33 som kom till en en annor-
lunda kväll. Klicka här för att se mer.
Bildknappen Tillbaka