.................................. Den skånska fosfatkartan.........................................

Åren 1929-1934 genomfördes en dataljerad fosfatundersökning i Skåne. Syftet var att finna de marker som hade hög fosfathalt, ett förhållande som var bra för sockerbetsodling. Resultaten sammanställdes av Olof Arrhenius på en karta som publiserades år 1934. Kartan är ett intressant dokument eftersom förhöjda fosfathalter anger äldre bebyggelse. Noteras kan t.ex. att området runt Uppåkra strax söder om Lund (karta K12 ovan) uppvisar mycket höga värden vilka svara till den forntida bebyggelse från ca 100 e.Kr. till 900-talet som funnits på platsen.

 

Klicka på kartan ovan för att öppna önskad pdf-fil.