1288 Det var barnkungen Erik Menved som gav Köge sina första kända stadsprivilegier den 4 juli detta år. Han var ännu omyndig, regeringsmakten hade egentligen hans mor Agnes. Hon blev änkedrottning efter Erik Glipping, som mördades den 22 november 1286. Den stadsrätt som Köge fick var den samma som Roskilde fått år 1286.

1293 Den 17 april skänkte Erik Menved gräsängarna på båda sidor om ån till innevånarna som bete för sina djur. Samtidigt gav han kögeborna rätt att inte betala mer tull i Roskilde än den tull som Roskildeborna fick betala i Köge.

1299 Den 30 april gav Erik Menved Köge ett nytt stadsprivilegium. Han tog innevånarna och deras gods och grund under sitt beskydd. Därmed blev Köge en särskild rättskrets.