Baltiska utställningen i Malmö 1914

Om utställningen

Baltiska utställningen i Malmö 1914 var en enormt stor satsning av Malmö. Ute vid Pildammen uppfördes en hel sommarstad med mängder av byggnader. Nästan samtliga var dock avsedda att stå under en sommarsäsong. Stabila väggar och murar ersattes därför mestadels av ribbverk och målad duk. Detta ska dock inte förta utställningen, så gjorde man på de flesta stora internationella utställningar vid denna tid.

Det storstilade arrangemanget fick namnet "Baltiska utställningen" eftersom alla dåtida länderna kring Baltic Sea, dvs. Östersjön, deltog: Tyskland, Ryssland, Danmark och Sverige. I var sin jättehall demonstrerade dessa konkurrerande länder sin mest högteknologa sida men också andra saker som t.ex. konsthantverk profilerades. I den enorma konsthallen samlades verk av dåtida konstnärer som med tiden skulle bli mycket omtalade.

Utställningen bröts abrupt då 1:a världskriget bröt ut i augusti månad 1914. När sedan dessutom det höga utställningstornet demolerades under en sensommarstorm var utställningen i princip över. Trots dessa missräkningar gick utställningen ihop ekonomiskt. Malmö hade tagit sin plats i listan över världsstäder som arrangerat stora internationella utställningar.

Ladda ner en PDF som på ett populärvetenskapligt sätt berättar om utställningen.