Med Sven Rosborn genom Malmös historia
Flyghistoria.
Klicka på punkterna. Kartförflyttning sker genom att klicka på kartan nedan eller på pilhjulet.