SKANÖRS
KOGGEN
DAGBOK

Veckorapport 1998
Veckorapport 1999

Veckorapport 2000
Veckorapport 2001
Veckorapport 2002
Veckorapport 2003

 
Dagbok Skanörskoggen
 
Veckorapport 1998

vecka 44 - 52

Presskonferens.
Den första ekstocken har levererats till koggvarvet.
Bodarna kommer på plats och arbetsplatsen tar form.
Monteringshallen byggs.
   
 


V.44
26-30 Oktober

Upp

 


Torsdag 981029:
Idag presenterades Malmö Kogg- projektet för första gången av Sven Rosborn, arkeolog vid Fotevikens Museum; Björn Jakobsen, museichef; marinarkeologen Harry Alopaeus samt Malmö Kommuns representant Björn Leufstedt.
TV och tidningsfolk var inbjudna till denna introduktion av varvsområdet och till information om vad som skall ske här under en kommande period på 5 år. Det informerades om planerna för varvet och de koggar som skall byggas. Det faktum är att man planerar att bygga inte bara en utan tre medeltida skepp från 1300-1400-tal blev en smärre sensation.


V.48
23-27
November
Upp

 


Fredag 981127:
Nu ligger varvsområdet rensat och öde, men här skall snart bli nya aktiviteter. Området som man ska bygga koggen på är det gamla Kockumsvarvet där man förr byggde och sjösatte U-båtar.

Denna del benämns idag som "Suckarnas kaj". Namnet kommer av att det i denna del av hamnen ligger ett antal skepp och båtar som privatpersoner håller på att renovera för att en dag kanske kunna segla ut på haven med, något som för en del tenderar att bara bli en dröm.

Det första som levererades till koggvarvet var en stor ekstock som skall symbolisera att här ska byggas skepp av medeltida utförande och av ek. Vintern har kommit med snö och kyla och den ensamma ekstocken ligger och väntar på att få bli en del av koggen.

V.51
14-18
December

Upp

 


Tisdag 981215:
Nu börjar det hända saker. De första bodarna som skall bilda omklädningsrum och kontor sätts på plats, resterande bodar anländer i en snabb takt och arbetsplatsen börjar ta form.

V.52
21-25
December

Upp


Måndag 981221:
Monteringshallen är under uppförande, bodarna är på plats och sammanfogas till större enheter. Det är kallt och mycket snö men arbetet med färdigställande av varvet framskrider stadigt. Golvet som spantmallarna skall tillverkas på är under läggning och planket vid utsidan spikas färdigt.

Harry Alopaeus har tillverkat en skalenlig modell av Skanörskoggen i skala 1:50 som ska fungera som rekonstruktionsmodell, samt en modell som ska visa förkastellets placering. Modellerna uppvisar än så länge inte några konstruktionsmässiga detaljer och en hel del förändringar i utseendet kommer att ske under arbetets gång.

Modellerna kommer att ingå i den lilla utställning som ska visas i konferanslokalen, där även bakgrundsinformation om koggar i allmänhet och upptäckten av Skanörskoggen ges tillsammans med en del information rörande byggteknik samt den värld som koggen verkade i.

Med hjälp av autocad tar Harry Alopaeus fram den tredimensionella datamodell som ska användas under hela arbetsprocessen, där justeringar och förändringar hela tiden kan utföras och som sedan ligger till grund för ritningarna.
 
 
   
   
   
   

Upp