SKEPPSBYGGET

 

Här byggs två koggar!

 

SKANÖRSKOGGEN
ALMEREKOGGEN
Började byggas anno 1998
Började byggas anno 2000