Välkommen till
Den skånska historien

Den skånska historien är en spännande historia. Fram till år 1658 var Skåne ett av de viktigare landskapen i Danmark. Efter detta år blev landskapet en tummelplats för ovänskapen mellan Sverige och Danmark. Först under 1800-talet började man åter skapa vänligare relationer över Öresund. Vid mitten av 1800-talet utvecklades moderna kommunikationer som ångskepp och järnväg. Industrierna skapades.

Allt var emellertid inte enbart av godo. Ökande klasskillnader och odrägliga arbetsförhållande gjorde att socialdemokratin fick tidigt fäste i det svenska landskap som låg närmast kontinenten.

Visst är det en spännande historia som kan berättas om Skåne. Historia kan emellertid återges på olika sätt. Vi på Fotevikens Museum har valt att sprida historien genom en årtalskrönika. Här finner du lätt huvuddragen i utvecklingen och förhoppningsvis kan du utifrån dessa gå vidare som detektiv i historien.

Knapparna till höger leder dig till olika perioder i Skånes historia. Denna årtalskrönika kommer successivt att byggas ut.

Skånes historia i årtal
Bildknappen Tillbaka