............................................ Själland ...............................................

Ett linjeskepps sista kamp utanför Köpenhamn (år 1801). Läs mer.

En resa runt Öresund 1803 (år 1803). Läs mer.

 

Artiklar om Själlands historia