............................................ Öresund ...............................................

Måkläppens sand och Kullens sten - två ingångar till Öresund
(1200 - nutid). Läs mer.
r.

Med ånga över Öresund (1820-1840-tal). Läs mer.

En tur med färjan Gefion (början av 1900-talet). Läs mer.

 

Artiklar om Öresunds historia