Arnäsbackens ödegård

Vikingarnas landskap

Strax norr om Örnsköldsvik finner du på en markant och smal åsrygg en vackert belägen fornlämning från yngre järnåldern. Här finns rester efter hus samt gravhögar. Platsen låg för tusen år sedan strategiskt invid en vik av den numera betydligt mindre Öfjärden. På de äldsta bevarade kartorna kallas platsen för Väster-Arnäs.

På höjdryggens syddel finns ett tiotal huslämningar som ligger med endast fem - tio meters mellanrum. Norr om dessa ligger höggravfältet som består av 13 stycken mindre gravhögar. Detta gravfält är det nordligaste belägna höggravfältet utmed den svenska kusten. Närheten mellan gravhögar och själva bebyggelsen verkar ha varit ett kännetecken för Norrland.

Platsen har varit bebyggd i tre perioder från ca 600 e.Kr ända fram till 1500-talet. Under de yngre husen har man funnit kontinuitet med äldre huslämningar. Utvecklingen vekar ha varit från större, stolpbyggda hus till ett flertal mindre, knuttimrade hus.

Läs mera:
*Sven Olofsson: Pilgrimstid. Upptäck medeltiden i Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad. Östersund 1997.

 

Fornlämningsområdet vid Arnäsbacken är dolt under vegetationen men en vandring i området ger en god uppfattning om både gravhögar och huslämningar.
Besök gravfältet digitalt