Gene fornby

Vikingarnas landskap

Strax söder om Örnskölds-vik finner du ute vid kusten en intressant, rekonst-ruerad forntidsmiljö. I an-slutning till en utgrävd bo-plats har man velat åskåd-liggöra hur denna miljö en gång sett ut. Ett stort lång-hus, vars original är från romersk järnålder, dvs 500-talet e.Kr., bildar centrum i anläggningen.

Det var vid mitten av 1970-talet som man vid ett ny-bygge av en ren slump upptäckte lämningarna efter den stora forntidsgården. Dateringarna spänner från ca 100 e.Kr - ca 600 e.Kr. Genom fyndet fick man säkra belägg för att en fast

bosatt befolkning funnits i Norrland redan långt före vikingatiden.

Umeå universitet fortsatte grävningarna på platsen och av det planerade nybygget blev intet. På platsen finns lämningar efter två stycken fyrtio meter långa, lerklinade hus, en enormt stor smedja, en kornlada och en vävgrop.

År 1991 började en nybildad stiftelse rekonstruera den forntida gården. Se mer på Gene fornbys internetsida.

Besök Gene digitalt