Bohuslän
Vikingatiden i Bohuslän

Merparten av Bohusläns fornlämningar från järnåldern utgörs av gravfält. Så finns t.ex. endast sex kända runstenar och runinskrifter. Fornborgar förekommer i relativt stort antal, ca ett hundratal. Dessa menas ha anlagts under 400-500-talen.

Den norra delen av Bohuslän kallades under vikingatiden för Ranrike och merparten av landskapet tillhörde den norske kungen. Gränslinjen mot öster utgjordes delvis av den breda Göta älv. Ön Hisingen var gränsområde mot det danska riket i söder. Här låg också samhället Kungahälla, en troligtvis viktig mötes- och handelsplats redan under sen vikingatid.