Runstenar med titeln "thegn" och "dräng" förekommer endast i vissa områden i Danmark och Sverige. Man menar att titlarna har med stormän som stått de olika kungarna nära. Thegntiteln skulle eventuellt ha varit den förnämsta av de två.

Intressant är att konstatera att thegnstenarna i Danmark och Sverige uppträder på samma platser där s.k. "mask"-figurer och/eller "det stora djuret" uppträder. I Danmark finns på dessa begränsade platser också runstenar med bilden av kejsaren av Konstantinopels krigsskepp, den s.k. "dromonden". I Sverige finns dessa skeppsbilder endast i Östergötland i samma område som landskapets enda thegnsten.

Västergötland utmärker sig speciellt med sin stora mängd av thegnstenar. Bilden är så tydlig att den måste återspegla ett faktiskt, speciellt förhållande för tusen år sedan. Likaså är det frapperande med den totala avsaknaden av thegnstenar i området norr om Mälaren, världens runtätaste område.Thegnstenarna kan ha samröre med den danska kungamakten som under slutet av 900-talet växte sig stark. I de fåtal skrivna källorna från tiden kan man skönja ett nära samband mellan just Danmark och Västergötland. Biskopen i Dalby i Skåne var t.ex. på 1060-talet uppe i Västergötland och hjälpte biskopen i Skara med missionärs- och korstågsaktiviteter. Man planerade t.o.m. en attack på hednatemplet i Uppsala.

 

För musen över texten på kartan.