Vikingarnas landskap

Välkommen till
Vikingarnas landskap

konstatera att det i Norge, Sverige och Danmark varit en rik period från slutet av 600-talet och framåt. Båt-gravar i Vendel och Valsgärde i Uppland och de stora högarna i samma landskap samt i Västman-land och Södermanland berättar om stormaktsvälden under uppsegling. Bildstenar och gravar på Gotland likaså. Rika gravar från 700-talet på Bornholm berättar också sin historia. I Skåne har utgrävningar vid Uppåkra utanför Lund avslöjat ett stort sam-hälle som existerat under hela den yngre järnåldern.

Vikingatidens slut har tidigare satts till slaget vid Hastings år 1066. Detta slag hade emellertid ingen betydelse för utvecklingen i vikingarnas hem-länder. År 1103 är ett bättre årtal för skiftet mellan vikingatid och medel-tid. Detta år blev Lund i Skåne ärke-stift över hela Norden. Med den krist-na kyrkan förändrades de nordiska samhällena radikat.

Vikingarnas landskap är ett stort digitalt faktabibliotek som Fotevikens Museum fram till sommaren 2003 successivt kommer att bygga ut på nätet. Satsningen har möjliggjorts genom medel från Framtidens Kultur.

Vikingar kallades ofta många av de innevånare i Norden som för tusen år sedan drog iväg på resor utomlands. Vikingatiden var en expansiv period i norra Europa. Stora förflyttningar av människor gjordes. Island och Grön-
land bebyggdes av vikingar från Nor-
ge. Vikingar från i huvudsak Danmark slog sig ner i stora delar av England. I Normandie i Frankrike fann norska och danska vikingar nya bopålar. I slutet av 1000-talet besattes södra Italien och Sicilien av ättlingar till de nordbor som kommit till Normandie.

Förutom dessa regelrätta vikinga-bosättningar drog vikingatidens handelsmän och krigare ut på långa färder. I öster satte sig vikingar fast vid de viktigare floderna ner till det bysantinska riket. Ett krigståg gick ända till Kaspiska havet (Ingvars-tåget). Man upptäckte Canada (Vinland), kanske har man färdats utmed Amerikas östkust ned till Mexiko och man seglade utmed Portugal och Spanien och in i Medelhavet.

Vikingatiden börjar redan på 700-talet. Vid denna tid finns inga skrift-liga källor som berättar ingående om Norden men arkeologerna har kunnat