Årsunda ligger 25 km väster om Gävle. Här finner du bl.a. ett stort gravfält från vikingatiden strax söder om kyrkan.

Sätt muspilen nära bildens mitt. Du kan klicka när pilen blir en hand.

Du kan lätt direktkoppla dessa
panoreringar till din egen sida?
Digital teknik: Fotevikens Museum