Karlevi runsten

Vikingarnas landskap

Runstenen står i Karlevi i Vickleby socken. Under sen vikingatid, troligtvis 900-talet, begravdes vid stranden till Kalmarsund en dansk hövding i en uppkastad gravhög. På högen sattes en runsten för att minnas den sjökrigare som ligger begravd här.

Runstenen står endast några hundra meter från Kalmarsund. Troligtvis har den stått intill eller på den gravhög där den döde vikingaledaren begravts.

Den exakta runtexten lyder:

+ s-a... --(s)- (i)-- * satr * ai(f)tir * si(b)(a) * kuþa * sun * fultars * in hons ** liþi * sati * at * u * -ausa-(þ)-... +: fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:)* uisi : þat * maistar * taiþir : tulka : þruþar : traukr : i : þaimsi * huki * munat : raiþ:uiþur : raþa : rukstarkr * i * tanmarku : --(n)tils : iarmun**kruntar : urkrontari : lonti

Översatt blir detta:

S[t]e[inn] [þe]ss[i] e[r] settr eptir Sibba góða, son Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga Þrúðar draugr í þessu haugi; munat Reið-Viðurr ráða rógstarkr í Danmôrku [E]ndils jôrmungrundar ørgrandari landi.

Runinskriften på stenen är en av landets märkligare. Den består av två delar; en informationstext som följs av ett skaldestycke. Informationstexten lyder i modern översättning:

"Sten denna blev satt efter Sibbe den vise, Foldars son, men hans följe satte vid ön ..."

Tyvärr är slutet oläsligt. Diktdelen innefattar en skaldetext som dåtiden väl var förtrogen med men som i dag är svårtolkad. Den är författad på s.k. drottkväde. Ett sådant diktsätt användes av kungens närmaste män. Det kännetecknas av krånglig textuppbyggnad och att man använder ett symbolspråk som omskrivningar:

"Dold ligger den som de största dåd följde - det visste de flesta - stridernas Truds arbetare i denna hög. Ej ska en rättrådigare, kampstark vagn-Vidur på sjökungens väldiga mark råda över land i Danmark."

"Trud" är namnet på en gudinna medan "stridernas Truds arbetare" är en omskrivning av ordet hövding. Den "vagn" som man använder är skeppet. "Vidur" är ett annat namn för guden Oden och avser här den döde hövdingen. "Sjökungens mark" är det samma som havet.

Att läsa mer:
Salberger, Evert: Dedikationen på Karlevi-stenen, mansnamn och versform. Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1997. Sid. 88-115.
Strid, Jan Paul: Runstenar. Malmö 1991. 119 sidor.
Jansson Sven B.F.: Runinskrifter i Sverige. 1984. 201 sidor.
Söderberg, Sven: Sveriges runinskrifter. Bd 1, Ölands runinskrifter. Stockholm 1900-1906.