Odens flisor

Vikingarnas landskap

På denna plats möter du både sagan och verkligheten! Det berättas sedan urminnes tider att guden Oden en gång stigit av sin häst på denna plats för att slåss med en man. Han band hästen vid flisan, dvs vid den flata, höga stenen. Nu bar det sig inte bättre än att hästen slet sig så att flisan sprack i två delar. Hästen rusade iväg och vältrade sig på marken. Det väldiga djurets tyngd gjorde att det bildades en bottenlös hål som snabbt fylldes med vatten, det s.k. "Gladvattnet" strax norr om platsen. Gladvattnet är Ölands enda s.k. myrgöl med mäktiga torvlager och här finns också en märklig flora.

Vid Odins flisor ligger ett gravfält från järnåldern, bestående av 45 gravar i form av runda gravkullar och resta kalkstenshällar. Vid en utgrävning år 1904 av sex gravar påträffades bl.a. järnknivar, ett spänne och en bit av ett arabiskt silvermynt.

Endast en halv kilometer norr om Odens flisor ligger det stora gravfältet "Karums alvar".

När Linné gjorde sin öländska resa år 1741 for han förbi denna plats i Gärdslösa socken:

"Odens flisa kallades ett par höga, flata, upprätte och jämte varandra uti en linea stående stenhällor bredevid vägen, som gick åt Gärdeslösa. Bägge voro vid 1½ famns höjd och vardera mer än 1 famn brede. De stodo så när intill varandra med kanterna, som de någonsin kunno.

Detta så förmenta Odens gravställe var belägit på en den behageligaste ort, ty landet var här högst. I väster och öster voro stora fält, i norr gick en ås, i söder en stor ekeskog, och åtskillige ätteplatsar lågo allt här omkring. Den omäteliga girugheten hade understått sig föra våld på själva Odens aska, ty dess ätteplats var uppgraven."