Uppåkra - vikingacentrat i Skåne

Vikingarnas landskap

Strax söder om Lund ligger på höjderna söder om Höje å ligger den medeltida kyrkbyn Uppåkra. Redan på 1930-talet förstod man att här fanns intressanta lämningar efter en forntida bebyggelse. Sockerbruksbolaget lät nämligen då undersöka fosfathalten i Skånes jordar. Ju högra fosfathalt, desto bättre sockerbetsodling. Men kartan visar också var mänsklig bosättning funnits eftersom fosfater bildas efter gödsel och urin. Ingenstans i Skåne fanns så höga värden som i just Uppåkra.

Det var specialintresserade amatörarkeologer från Bornholm som runt 1990 väckte intresset att få företa undersökning med metalldetektorer i området. Tillsammans med arkeologiska institutionen i Lund startade detta arbete som genast gav sensationella resultat. Mängder med upplöjda, unika föremål kunde bärgas från Uppåkra kyrkbys närliggande marker. Under ett stort antal år har sedan, tack vare forskaren Gad Rausings ekonomiska bidrag, omfattande utgrävningar ägt rum i Uppåkra. Resultaten har helt skrivit om den skånska järnåldershistorien. Ett större, tättbebyggt samhälle har existerat på denna höjd i närmare tusen år. I dess mitt låg en gång hednatemplet.

Hednatemplet har nu kunnat grävas ut i sin helhet. Om du vill läsa om detta kan du här hämta hem ett utdrag ur Sven Rosborns bok "Den skånska historien. Vikingarna." som utkom i dec 2004.
Klicka här.

Vill du se hur templet kan ha sett ut invändigt, klicka här. Rekonstruktionen och tekniken är gjord i Fotevikens Museums samarbete med Cad Projektet 1692 i Malmö. Det måste sägas att Odinfiguren är i denna version är tämligen barnslig. Den kommner att bli bättre i slutprodukten.

Du måste ha Quicktime installerat på din dator. Sätt muspekaren i bilden, håll ner knappen och rör musen. Du kan också zoom med vänster piltangent och Ctrl-tangenten. God förnöjelse.

OBS! Vill du köpa den spännande boken om Vikingatiden till ett förmånligt pris, klicka då här.

Utsnitt av fosfatkartan över Skåne 1934.
Information om Uppåkra
Uppåkratemplet. Rekonstruktion Sven Rosborn.
Grafik: Boghos Balyan & Sven Åke Carlén
.
Vandra in i templet (2 Mb)