Uppland
Vikingatiden i Uppland

Du kan koppla in den speciella kulturlandskapskartan här.

Upplands förhistoria förknippas gärna med den yngre järnåldern och vikingatiden dvs från ca 600-talet fram till ca 1100. Det som främst möter besökaren i landskapet är de stora gravhögarna och de otroligt många runstenarna. I landskapets norra del, vid Vendel och Valsgärde, har rika båtgravar kunnat grävas fram. Gamla Uppsala har varit en stor hednisk kultplats. På ön Björkö finns rika lämningar efter Birka, en vikingatida stad. Strax bredvid, på Helgö, har man påträffat en stor handelsplats från tiden direkt före vikingatiden. I slutet av 900-talet grundas Sigtuna som stad och Birka försvinner.