De två runstenarna i Norrby

Vikingarnas landskap
Bildknapp Tillbaka
Besök stenarna digitalt

Trakten kring Enköping var huvudområdet för runristaren Lifsten. Hans konst utmärktes av rytm och rörlighet i linjerna och att bilden upptas av ett stort, långsträckt fyrfota djur. Det är Livsten som är mästare till de vackra runstenarna i Norrby, Back-Norrby i Vårfrukyrka socken.

Runstenarna (nr u766 & u767) står bredvid varandra och har gjort så allt sedan de först omtalades i början av 1600-talet även om de fram till 1800-talet var välta. Då djuren är två till varandra spegelvända identiska bilder står vi här inför en medveten komposition av två runstenar. I slutet av 1600-talet berättas att: "I Back Norrby Giärdet, Twå stoora Runsteenar, med Bookstäfwer på een sijda hwardera, der under säges Ifwar Blåå liggia medh sine Sönner Twåå."

År 1864 beskriver forskaren Dybeck runstenarnas omgivning: "På en enstaka höjd i gärdet nordvest från Norby äro åtta grafkullar, deraf tre med väl behållna fotkedjor, fem stenkretsar, en mindre bautasten och två orediga stensättningar."

Den exakta runtexten på sten 1 blir:
+ kuþastr + [l](i)t + akua + steno + (t)uo + yf(t)(i) + est + sun sen + ayk + selfon sik +

I översättning blir detta:
"Guðfastr lét hôggva steina tvá eptir Eist, son sinn, ok sjalfan sik."

En modern svensk översättning blir:
"Gudfast lät hugga två stenar efter Est, sin son, och (efter) sig själv."

Den exakta runtexten på sten 2 blir:
+ lifsten + risti + runi + yfti + feþrka + tuo + kuþa + treka

I översättning blir detta:
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi."

En modern svensk översättning blir:
"Livsten ristade runorna efter dem båda, fadern och sonen, dugande män."

Att läsa mer:
*Elias Wessén & Sven B.F. Jansson: Upplands runinskrifter. III. Stockholm 1949-51.