Gravfältet vid Dimbo

Vikingarnas landskap

Detta gravfält är Västergötlands största vad gäller gravhögar. I en fantastisk naturmiljö betsående av ljunghed finner du här ca 300 gravar av vilka 240 är små gravhögar på ca 14 meters diameter och 1-1,5 meters höjd. Här finns också 11 treuddar och runda stensättningar.

Fyra av gravhögarna på gravfältet har undersökts arkeologiskt. Bland gravarnas innehåll märks brända ben efter de döda, keramikskärvor, skärvor av glas och ett bryne. Fynden dateras till vikingatid. På gravfältet finns s.k. hålvägar, dvs. gamla stigar som använts sedan forntiden och fram till 1600-talet. Genom århundradena har slitaget nött marken så kraftigt att stigraviner bildats.

Dimbo kyrka ligger i direkt närhet. Gravfältet, som i sin helhet tillhör yngre järnåldern, är som bygravfält ovanligt stort och kan indikera antingen själva Dimbos storlek under vikingatid men kan också tyda på att det här funnits ett bygdecentra vid denna tid. Ett annat höggravfält finns vid Ottravads kyrkoby endast en kilometer från Dimbo. Den nära placeringen av de två kyrkorna under medeltid samt att andra medeltidskyrkor ligger väldigt tätt i detta område, antyder också en centralbygd under vikingatid.

Att läsa mer:
Wideen, H.: Västsvenska vikingastudier. 1955.
Selinge, K.G.: Västergötland och Mälaredalen - vad säger fornlämningarna om historien? Västergötlands äldre historia. 1985.
Med arkeologen Sverige runt. 1987.

 

Besök Dimbo digitalt