Vikingatid vid
Larva kyrka

Vikingarnas landskap

Den stora gravhögen "Larva Bäsing" ligger direkt söder om kyrkan, dvs.till vänster på kartan ovan. Från Larva kyrka och österut finns ett antal fornlämningar. Sydväst om skolan och mitt inne i en villabebyggelse finns det största gravfältet med 21 högar och en rest sten. Längre österut finns också runstenen på Larva hed, längst till höger på kartan ovan.

Besök runstenen
Besök Larva Bäsing
Klicka på kartan ovan när pekaren blir en hand eller på rubrikerna nedan.