Runstenarna vid Leksberg kyrka

Vikingarnas landskap

Intill Leksberg kyrka finns två runstenar bevarade, den ena står inne på kyrkogården, den andra strax utanför. Runstenen inne på kyrkogården påträffades år 1878 när man skulle ta bort den östra delen av den gamla kyrkogårdsmuren.

Besök runstenarna digitalt

Runinskriftens sista del kan vara en förbannelsefras för att förhindra att runstenen förstörs.

Runstenen utanför kyrkogården finner man strax sydöst om Leksbergs kyrka. Troligtvis står den på ursprunglig plats. Riksantikvarien Johannes Bureus besökte platsen den 20 januari 1622 och uppgav då att runstenen står "widh Lekzbärgz kyrkia i Westergötl." Runforskaren J. Hadorph besökte platsen 1673 med stort kungligt följe vari ingick den unge Karl XI och hans mor "och hela kongl. Fölliet den 14 Julij klåckan 6 om Morgonen. Först reste H. Kongl. Mt om Lekzbergz Kyrkio - hwarest står denne Runesteen på backen iempte wägen."

Kungen var på sin Eriksgata och antikvariens uppgift var att agera historisk guide. Tidigare hade man också besökt runstenen vid Stora Ek strax öster om Leksberg. Den urgamla Eriksgatan följde nämligen denna vägsträcka.

Runstenen avritad av Peringskiöld på 1600-talet och fotografi från år 2002.

Den exakta runtexten lyder:
× kunur : arsti : sltn : þina : iftiR × a-(i)b × naka × foþur ÷ þrkls ×

I översättning blir detta:
Gunnur ræisti stæin þenna æftiR A[l]æif Hnakka/Nakka, faður Þorkels

I modern översättning betyder runskriften följande:
"Gunnur reste denna sten efter Olov nacke, Torkels fader."

Olov nacke omtalas även på en annan runsten (Vg 12). Denna, som står på Storegården i Hindsberg, också i Leksbergs socken, är endast fragmentarisk och här läses texten:"Olov nacke … femton gårdar … Alla må skända(?) Göt …".

Den exakta runtexten lyder:
þorir × skurba × raisti × stin : þino : ift(i)(r) [:] (k)(i)til × sun : sin

I översättning blir detta:
Þórir Skorpa reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn

Modern svensk översättning blir:
"Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil".

Ett par kilometer söder om denna runsten, vid Karleby, står ytterligare en sten som fadern Tore skorpa rest över sonen Kättil (Vg 13). Texten på denna lyder: "Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil och efter Oluv, sin fosterdotter (fostermor)".

Att läsa mer:
Jungner, Hugo: Ett arvskifte i Leksberg under vikingatiden, människoöden på runstensfragment. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1935. Sid. 32-45.
Åhman, Egon: Leksbergsboken : anteckningar till en sockenhistoria. 1953. 236 sidor.
Svärdström, Elisabeth: Västergötlands runinskrifter. Vg 11. 1940, 1970.