Skara domkyrka från väster

Skara domkyrka från öster

Ritningar 1947 av
E.G. Karlgren och H. Wideen