.................................. Historiska utblickar i Europa ....................................
Klicka på ländernas namn för att bläddra framåt
Artiklar om Sveriges historia
Bildknapp med text under bilden. Shockwave omöjliggör tyvärr läsning för synskadade.

Årtalslexikon för Sveriges historia (Åren 1000-1559) (Shockwave fordras)

Runstavens hemligheter (Medeltid - nyare tid)
(Shockwave fordras)

Bildknapp med text under bilden. Shockwave omöjliggör tyvärr läsning för synskadade.

Svenska och nordiska helgon (Medeltid)
(Shockwave fordras)

Bildknapp med text under bilden. Shockwave omöjliggör tyvärr läsning för synskadade.

Alvastra kloster och cistercienserna (Medeltid) (Shockwave fordras)

Bildknapp till texten under bilden.

Rundvandring i Gamla Uppsala

Bildknapp till texten under bilden.

Kungen med hästtänderna (Harald Hildetand 700-tal?)

Bildknapp till texten under bilden.

Skäftekärr på Öland

Bildknapp till texten under bilden.

Nedslag i historien på Gotland

Bildknapp till texten under bilden.

På vikingatåg norr om Skånegränsen (1998)

Bildknapp till texten under bilden.

Resan till Birka (1998)

Bildknapp med text under bilden. Shockwave omöjliggör tyvärr läsning för synskadade.

Piratkriget på 1380- och 1390-talen. (Medeltid)
(Shockwave fordras)

Hör Ansgars berätta om sitt liv (Vikingatid)
(Shockwave fordras)

Bildknapp med text under bilden. Shockwave omöjliggör tyvärr läsning för synskadade.
Bildknapp till texten under bilden.

Den heliga Birgitta och Vadstena kloster.
(Shockwave fordras)

Sigtunaannalerna i svensk översättning (1200-talet)

Om det märkliga träkapellet i Skaga i Tiveden

Shockwave. Ej tillgänglig för synskadade.

Alsnöhus och Birka. Fotevi-kens Museums nya forskar-rön. (Shockwave fordras)

Engelbrektsupproret.
Följ upproret genom Sverige.
(Shockwave fordras)